موجودی قابل خرید : USD 0
موجودی قابل برداشت : USD 0

  • {num1}
  • {num2}
  • {num3}
  • {num4}
  • {num5}
  • {num6}
عنوان تعداد عدد برنده مبلغ جایزه تعداد بلیط های برنده
کلاس 1 6 {jackpot1} دلار {win1}
کلاس 2 5 {jackpot2} دلار {win2}
کلاس 3 4 {jackpot3} دلار {win3}
کلاس 4 3 {jackpot4} دلار {win4}
کلاس 5 2 {jackpot5} دلار {win5}
کلاس 6 1 {jackpot6} دلار {win6}
شناسه بلیط: 123

تاریخ قرعه کشی: 22

در انتظار قرعه کشی
شناسه تراکنش 123254
زمان ثبت 2 روز پیش
مبلغ تراکنش 12 دلار
نوع تراکنش پرداخت
وضعیت انجام نشده
توضیح شارژ حساب
×